Lietuvos žmogaus genetikos draugija (LŽGD) yra visuomeninė nepelno organizacija, vienijanti Lietuvos žmogaus ir medicininės genetikos specialistus – mokslininkus, pedagogus, gydytojus genetikus, medicinos genetikus ir visus tuos, kurie aktyviai domisi šiomis biomedicinos mokslų šakomis ir rūpinasi Lietuvos gyventojų genų fondo apsauga.

LŽGD veiklą reglamentuoja įstatai.

1974 metų kovo 20 dieną buvo įkurta pirminė genetikų draugijos organizacija, subūrusi Lietuvos gydytojus ir biologus, besidominčius žmogaus ir medicininė genetikos klausimais. Ši organizacija buvo SSRS N. Vavilovo genetikų ir selekcininkų draugijos Lietuvos skyriaus dalis. Lietuvoje vis dar nebuvo savarankiškos medicininės genetikos draugijos, taigi draugijos veikloje medikai dalyvavo kartu su biologais.

1978 metais buvo įkurta Sąjunginė medicininės genetikos draugija. 1979 metais Vilniuje įsikūrė Sąjunginės medicininės genetikos draugijos (įsteigtos 1978 metais) sekcija Vilniaus medicininės genetikos draugija.

Respublikinės genetikų ir selekcininkų draugijos posėdyje, įvykusiame 1979-12-18, nutarta suaktyvinti draugijos veiklą ir ją organizuoti atskirose sekcijose. Taip buvo įkurta Vilniaus žmogaus genetikos sekcija.

Vilniaus medicininės genetikos draugija ir Respublikinės genetikų ir selekcininkų draugijos Vilniaus žmogaus genetikos sekcija glaudžiai bendradarbiavo. Dauguma jų posėdžių vykdavo kartu, buvo organizuojamos bendros konferencijos.

Plečiantis Genetikų ir selekcininkų draugijos mokslinei veiklai, Respublikinėje medicinos mokslų koordinavimo taryboje 1985 metais įkurta atskira probleminė komisija „Bendroji genetika ir paveldimos ligos”.

1990–1991 metais Lietuvoje pertvarkomos ankstesnės struktūros. Daugelis mokslo draugijų, iki tol buvusios sąjunginių draugijų sekcijomis, periferiniais padaliniais, tampa savarankiškomis draugijomis. Kita vertus, joms atsiranda galimybė įsijungti į įvairias tarptautinių mokslo draugijų federacijas.

Savarankiška LŽGD buvo įkurta 1991 metų gegužės 9 dieną. Jos nariais tapo Lietuvos žmogaus ir medicininės genetikos specialistai. 1996 metais LŽGD įsijungė į Tarptautinę žmogaus biologijos asociaciją, o 1997 metais ji buvo priimta į Tarptautinę žmogaus genetikos draugijų federaciją.

Lietuvos žmogaus genetikos mokyklų darbai:
1. Генетика и профилактика наследственных заболеваний / научные труды 2-й республиканской школы по генетике человека (отв. ред. В. Кучинскас). Вильнюс, Мокслас, 1991.
2. Kučinskas V., Mankevičienė A., Steponavičiūtė D. (Eds). Proceedings of the 3rd Lithuanian School of Human Genetics. Vilnius, 1994.
3. Proceedings of the 1st Course in Human Genetics for Baltic and Eastern European Countries. Acta medica Lituanica, 1997, Suppl. 1.

Žurnalas „Laboratorinė medicina“ Lietuvos žmogaus genetikos draugija kartu su Lietuvos laboratorinės medicinos draugija leidžia žurnalą „Laboratorinė medicina“. Šio žurnalo straipsniai MOKSLO DARBŲ rubrikoje pripažinti kaip atitinkantys „Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, specialiojo sąrašo sudarymo taisyklių reikalavimus“ (Valstybės žinios, 2000 11 15 Nr. 98).

Pritariančius LŽGD veiklai, besidominčius žmogaus ir medicinine genetika ir jos plėtra Lietuvoje, kviečiame tapti LŽGD rėmėjais.

LŽGD rėmėjais gali tapti:

valstybinės organizacijos,
nevalstybinės organizacijos,
visuomeninės organizacijos,
privatūs asmenys, kurių profesinė veikla nesusijusi su žmogaus ar medicinine genetika.


Norintieji tapti LŽGD nariais arba atsisakyti narystės LŽGD siunčia atitinkamą prašymą LŽGD pirmininkui prof. A. Utkui.