LŽGD VALDYBA
Prof. (HP) dr. Algirdas Utkus - pirmininkas
Marija Smirnova - iždininkas
Dr. Birutė Burnytė - generalinis sekretorius
Akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas - valdybos narys
Dr. Ingrida Domarkienė - valdybos narys

FINANSINĖS PRIEŽIŪROS KOMISIJA
Prof. (HP) dr. Loreta Cimbalistienė
Dr. Aušra Matulevičienė

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS IR ETIKOS KOMISIJA
Dr. Eglė Benušienė
Prof. dr. Eglė Preikšaitienė
Dr. Olia Sabonienė
Dr. Vytautas Šliužas

TIKRIEJI NARIAI
Sąrašą žr. čia

GARBĖS NARIAI
Prof. dr. Hans Galjaard
Prof. Milan Macek, Jr.
Prof. dr. Andres Metspalu
Prof. dr. Alina T. Midro