Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija "DISMORFOLOGIJOS VASARA 2024"
Scientific – Practical Conference DYSMORPHOLOGY SUMMER 2024

2024 m. rugpjūčio 15 d. – 2024 m. rugpjūčio 17 d.
15-17 August, 2024

Vieta: Konferencijų centras "Gabija"
Place: Conference Center of Hotel „Gabija“

Adresas / Address:
Vytauto g. 40 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 2 LT-00129, Palanga

Registracija vyks iki 2024-08-01 24:00 val. imtinai.

The deadline for registration is August 1st, 2024 24:00

 

Dalyvių skaičius ribotas (iki 60 dalyvių)
Limited number of participants (up to 60)

Įveskite vardą
Įveskite pavardę
Įveskite kokiai institucijai priklausote
Nurodykite savo užimamas pareigas
Įveskite elektroninio pašto adresą
Please select / Prašome pasirinkti
Please select / Prašome pasirinkti
Please select / Prašome pasirinkti

Patvirtinimas / Confirmation

Netinkama validacija

KONFERENCIJOS REGISTRACIJOS MOKESTIS/CONFERENCE REGISTRATION FEE: 100 EUR


Konferencijos registracijos mokestis apima 16  kvalifikacijos valandų; visas konferencijos kavos pertraukas ir rugpjūčio 15 d./16 d. pietus.
The Registration fee covers qualification 16 hours, coffee, and lunch August 15/16.

Norintiems dalyvauti vakarienėje numatytas papildomas 35 EUR mokestis, kurį turite sumokėti kartu su dalyvio registracijos mokesčiu/additional 35 EUR payment for dinner must be transfer together with participation fee 

Registracija patvirtinama, kai mokestis yra pervestas į Lietuvos žmogaus genetikos draugijos sąskaitą (AB SEB sąskaitos Nr. LT51 7044 0600 0114 8630), paskirties laukelyje nurodant „Dismorfologijos vasara 2024“.
The registration is confirmed when the fee is transferred to the account of the Lithuanian Society of Human Genetics (AB SEB account No. LT51 7044 0600 0114 8630), indicating “Dysmorphology Summer 2024”.

* Privalomas laukas/Mandatory field